Štipendijska sklada

Sklad za raziskovalno dejavnost članov in članic
Namen sklada je podpora raziskovalnemu delu. Pogoj za prejem sredstev iz sklada je predstavitev prispevka na konferenci (obvezna zahvala društvu in objava logotipa društva na predstavitvi) ali objava članka v Scripti Manent.
Višina sredstev: 500,00 EUR

Rok za prijavo: 5. 12. 2019
Obrazec za sofinanciranje
Vlogo pošljete na naslov SDUTSJ ali po e-pošti (kontakt).

Sklad za povezovanje SDUTSJ s sorodnimi društvi na področju razvoja TJS v Sloveniji in tujini
Sklad je namenjen širitvi in poglabljanju mreže društvenih stikov. Sredstva se namenijo uresničevanju sklepov skupčine in upravnega odbora ter so na voljo za potne stroške.
Višina sredstev: 300,00 EUR