Inter Alia

Zbirka zbornikov Inter alia vsebuje zbornike z domačih in mednarodnih strokovnih in znanstnenih konferenc in srečanj SDUTSJ.

Prva in druga številka Inter alie sta na voljo tukaj

Zbirka zbornikov s 1. mednarodne znanstvene konference SDUTSJ, Rimske Toplice, 18. – 20. maj 2017. 

 

Inter Alia 3
In Search of the Elusive ESP Methodology
ISBN 978-961-91069-5-2

Urednica: Slavica Čepon

 

 

 

Inter Alia 4
ESP in Higher Education: Between Terminology, Discourse and Corpus Research
ISBN 978-961-91069-6-9

Urednica: Mateja Dostal

 

 

Inter Alia 5

Fachbezogener Fremdsprachenunterricht – aktuelle Herausforderungen und zukünftige Chancen
ISBN 978-961-91069-7-6

Urednica: Brigita Kacjan

 

 

Inter Alia 6
Linguaggi specialistici nell’ottica di alcuni progetti internazionali – pluralità di proposte e di approcci
ISBN 978-961-91069-8-3

Urednica: Nives Lenassi