Učbeniki, slovarji in gradiva

Učbeniki, slovarji in gradiva sedanjih in bivših članic in članov SDUTSJ so razvrščena po abecednem redu glede na priimek prvega avtorja ali prve avtorice. 

 • Silva Bratož in Natalie de Bondt: English for Business and Management, CD

 • Izdajatelj: 2007, Fakulteta za menedžment, Koper

 • Silva Bratož in Natalie de Bondt: Guide to Business Correspondence

 • Izdajatelj: 2005, Fakulteta za menedžment, Koper

 • Silva Bratož, Natalie de Bondt, Dubravka Celinšek in Igor Rižnar: English for Managers
 • Izdajatelj: 2006, Fakulteta za menedžment, Koper

   

 • Metka Brkan: Slovensko-angleški konfekcijski slovar – Slovene-English Garment Dictionary

  Izdajatelj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

   

 • Metka Brkan: Angleško-slovenski slovar konfekcijske tehnologije

  Izdajatelj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

  Prodaja: Fakulteta za elektrotehniko, Maribor

   

 • Metka Brkan: Angleško-slovenski prometni slovar

  Izdajatelj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

  Prodaja: Fakulteta za elektrotehniko, Maribor

  ISBN: 86-435-0817-9

   

 • Metka Brkan: English for Students of Civil Engineering – skripta

  Recenzentki: izr. prof. dr. Michelle Gadpaille in doc. dr. Živa Čeh

  Izdajatelj: Fakulteta za gradbeništvo, Maribor, Izdano v elektronski obliki

  ISBN: 978-961-248-177-3

   

 • Marijana Budeč Staničić in Vida Zorko: English 1 for Sociology Students

  Tuji strokovni jezik: angleščina

  Stopnja, za katero je namenjen: univerzitetna

  ISBN: 978-961-235-399-5

  Izdajatelj: Fakulteta za družbene vede

   

 • Marijana Budeč Staničić in Vida Zorko: English 2 for Sociology Students

  Tuji strokovni jezik: angleščina

  Stopnja, za katero je namenjen: univerzitetna

  ISBN: 978-961-235-400-8

  Izdajatelj: Fakulteta za družbene vede

   

 • Nuša Bulatović-Kansky in Mojca Jarc: Angleščina za politologe in kulturologe

  Leto izida: 2001, ponatis 2005

  Tuji strokovni jezik: angleščina

  Stopnja, za katero je namenjen: univerzitetna

  Prodaja: knjigarna FDV ali po spletu na naslovu:

  http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/nakup.htm

  ISBN: 961-235-178-3

  Izdajatelj: Založba FDV

   

 • Dubravka Celinšek: Introduction to English for Business and Management

  Leto izdaje: 2013

  Izdajatelj: UP Fakulteta za management

  Prodaja: UP Fakulteta za management

  ISBN: 978-961-266-136-6

   

 • Dubravka Celinšek: Student’s Guide to Problem-based Learning

  Izdaja: 2004, Fakulteta za management, Koper

  Prodaja: Fakulteta za menedžment, Koper

  Število strani: 36 str.

  ISBN: 961-6486-34-9

   

 • Dubravka Celinšek: Student’s Guide to Problem-based Learning: Selected samples and exercises

  Izdaja: 2004, Fakulteta za management, Koper

  Prodaja: Fakulteta za menedžment, Koper

  Število strani: 16 str.

  ISBN: 961-6486-35-7

   

 • Danica Čerče, Mateja Dostal: English for Business and Economics 2 UPEŠ

  Leto izdaje: 2008

  Izdajatelj: Ekonomska fakulteta, Ljubljana

  Prodaja: Ekonomist, Ekonomska fakulteta, Ljubljana

  ISBN: 978-961-240-145-0

   

 • Manica Danko, Mihaela Zavašnik Arčnik: English in Public Administration

  Izdajatelj: 2009, Fakulteta za upravo UL

  Prodaja: Fakulteta za upravo UL: http://www.fu.uni-lj.si/zalozba/zalozba.asp

  ISBN: 978-961-262-021-9

   

 • Melita Djurić: Police Language Explorer

  Visoka policijsko-varnostna šola, Ljubljana  

  Tuji strokovni jezik: angleščina

  Stopnja, za katero je namenjen: 1. letnik, visokošolski/univerzitetni

  Izdajatelj in leto izida: 1998, Fakulteta za varnostne vede

  ISBN: 961-6230-11-5

   

 • Melita Djurić: Academic English for Police and Security Contexts

  Visoka policijsko-varnostna šola, Ljubljana  

  Tuji strokovni jezik: angleščina

  Stopnja, za katero je namenjen: 2. in 3. letnik, visokošolski/univerzitetni

  Prodaja: Fakulteta za varnostne vede

  Leto izdaje: 2001

  ISBN: 961-6230-25-5

   

 • Jelena Djordjevič, Klavdija Hrenko Podergajs in Nada Puklavec: Nemščina za študente FERI: gradivo za izobraževanje

  Izdajatelj: Andragoški zavod, Maribor, 1999

  Prodaja: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

   

 • Nadja Dobnik in Dominique Frin: La langue de l’enterprise

  Tuji strokovni jezik: poslovni francoski jezik

  Leto izdaje: 1996 – prvi natis, 2000 – 2. natis

  Izdajatelj: Ekonomska fakulteta v Ljubljani

   

 • Nadja Dobnik: Tuji strokovni jezik poslovni francoski jezik

  Stopnja, za katero je namenjen: visokošolska in univerziterna

  Prodaja: Ekonomat EF

  ISBN: 961-240-055-5

  Leto izdaje: 2005 – prvi natis

  Izdajatelj: Ekonomska fakulteta v Ljubljani

   

 • Nadja Dobnik in Nives Lenassi: Affari in italiano, Corso di italiano commerciale

  Tuji strokovni jezik: Poslovni italijanski jezik

  Leto izdaje: 2002 – prva izdaja, trenutno v pripravi dopolnjena in razširjena izdaja

  ISBN:  961-6430-28-9

   

 • Mateja Dostal, Alenka Umek in Danica Čerče: English for Economic and Business Studies 2

  Tuji strokovni jezik: Poslovna angleščina

  Leto izdaje: 2012

  Izdajatelj: Ekonomska fakulteta v Ljubljani   

  ISBN: 978-961-240-242-6

  Število strani: 229

   

 • Šarolta Godnič Vičič: The Problem-Based Learning Project: Handbook for students

  Tuji strokovni jezik: angleški jezik v turizmu

  Stopnja, za katero je namenjen: visokošolska/univerzitetna

  ISBN: 961-6469-09-6

  Izdajatelj: UP Turistica – Visoka šola za turizem 

 • Šarolta Godnič Vičič: Exploring English for Tourism

  Tuji strokovni jezik: angleški jezik v turizmu

  Stopnja, za katero je namenjen: visokošolska/univerzitetna

  Prodaja: UP Turistica – Visoka šola za turizem

  ISBN: 961-6469-08-8

  Izdajatelj: UP Turistica – Visoka šola za turizem

 • Klavdija Hrenko Podergajs in Andrea Kostanjevec: Jezik stroke in evropska dimenzija: nemški jezik – študijsko gradivo za tradicionalni študij na programu Poslovni asistent

  Izdajatelj: Doba, Maribor, 2006

  Prodaja: Doba, Maribor

   

 • Klavdija Hrenko Podergajs in Andrea Kostanjevec: Jezik stroke in evropska dimezija: nemški jezik – študijsko gradivo za študij na daljavo na programu Poslovni asistent

  Izdajatelj: Doba, Maribor, 2006

  Objavljeno na: http://ind.doba.si:8900/webct/public/home.pl.

   

 • Klavdija Hrenko Podergajs in Andrea Kostanjevec: Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog: nemški jezik – študijsko gradivo za tradicionalni študij na programu Poslovni asistent

  Izdajatelj: Doba, Maribor, 2006

  Prodaja: Doba, Maribor

   

 • Klavdija Hrenko Podergajs in Andrea Kostanjevec: Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog: nemški jezik – študijsko gradivo za študij na daljavo na programu Poslovni asistent

  Izdajatelj: Doba, Maribor, 2006

  Objavljeno na: http://ind.doba.si:8900/webct/public/home.pl.

   

 • Mojca Jarc, Nina, Gorenc in Nuša Bulatovcić-Kansky: Angleščina 1: za študente mednarodnih odnosov in evropskih študij –  English 1: for students of international relations and of European studies, (Knjižna zbirka Maklen)

  Izdajatelj: Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

  Leto izdaje: 2008

  ISBN: 978-961-235-335-3

   

 • Violeta Jurković (ed): Guide to Problem Based Learning: PBL within the context of ESP

  Tuji strokovni jezik: katerikoli

  Stopnja: srednja, višja, visoka

  Izdajatelj: SDUTSJ

  Prodaja: SDUTSJ, Amazon

  ISBN: 961-91069-1-1

 • Violeta Jurković in Rick Harsch: Routes to Traffic English

 • Tuji strokovni jezik: angleščina

 • Stopnja: visoka

  Izdajatelj: Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož

  Prodaja: Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož

   

 • Ženja Kansky-Rožman, Alenka Umek in Mateja Dostal: English for Economic and Business Studies 1

  Tuji strokovni jezik: Poslovna angleščina

  Leto izdaje: 2012

  Izdajatelj: Ekonomska fakulteta v Ljubljani   

  ISBN: 978-961-240-225-9

  Število strani: 207

    

 • Bernarda Kosel: The Product is You

  Tuji strokovni jezik: angleščina

  Stopnja za katero je namenjen: univezitetna, visoka strokovna šola

  Leto izdaje: 2006, tretja izdaja

  Izdajatelj in prodaja: Fakulteta za strojništvo v Ljubljani

  ISBN: 961-6238-24-8

   

 • Andrea Kostanjevec in Klavdija Hrenko Podergajs: Poslovni tuji jezik 1: nemški jezik– višješolski učbenik

  Izdajatelj: Doba Epis, Maribor, 2007

  Prodaja: Doba, Maribor

  ISBN 978-961-6084-59-8

   

 • Alenka Kukovec: Angleško-slovenski letalski slovar

  Izdajatelj: Republiška uprava za zraèno plovbo, Ljubljana, 1994

  Prodaja: Mladinska knjiga

  ISBN: 961-90163-0-0

   

 • Alenka Kukovec: Aviation English – Flying

  Izdajatelj: Select CO d.o.o., Ljubljana, 2001

  Prodaja: Mladinska knjiga

  ISBN: 961-90967-0-3

   

 • Alenka Kukovec: Letalska frazeologija (How do you read(me))

  Izdajtelj: Select CO, d.o.o., Ljubljana, 2001

  Prodaja: Mladinska knjiga

  ISBN: 961-6403-47-8

   

 • Nives Lenassi in Sandro Paolucci: Argomenti d’italiano commerciale

  Tuji strokovni jezik: poslovni italijanski jezik

  Stopnja, za katero je namenjen: visokošolska in univerziterna / 2. stopnja

  Prodaja: Ekonomat EF

  ISBN: 961-6343-48-3

  Leto izdaje: 2000 – prva izdaja, trenutno v pripravi dopolnjena in razširjena izdaja

  Izdajatelj:  Ekonomska fakulteta v Ljubljani

   

 • Darja Mazi – Leskovar: Connecting Contexts English and the Media – An introduction

  Leto izida: 2006, ponatis 2006

  Tuji strokovni jezik: angleščina

  Stopnja, za katero je namenjen: univerzitetna

  Izdajatelj: Založba FERI

  Prodaja: knjigarna FERI

  ISBN: 86- 435-0781-4

   

 • Barbara Luštek Preskar: English for Specific Purposes – Graphic Arts

  Leto izdaje: 2011

  Izdajatelj: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo

  Prodaja: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo

  ISBN: 978–961–6045–87–2

   

 • Matjaž Martič, Ženja Kansky Rožman in Alenka Umek: Business English 1

  Tuji strokovni jezik: Poslovna angleščina

  Leto izdaje: 2012

  Izdajatelj: Ekonomska fakulteta v Ljubljani   

  ISBN: 978-961-240-224-2

   

 • Podgoršek, Saša (2015). Nemščina za etnologe in kulturne antropologe I / Deutsch für Ethnologen und Kulturanthropologen I

  Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

 • Vekoslav Potočnik in Alenka Umek: Terminološki slovar trženja

  Leto izdaje: 2004
  Izdajatelj: GV Založba, Ljubljana

   

 • Urška Sešek in Simona Duška Zabukovec: English for Theologians

  Leto izdaje: 2010

  Izdajatelj: Teološka fakulteta, Ljubljana

  Prodaja: Teološka fakulteta, Ljubljana

  ISBN: 978-961-92694-6-6

   

 • Skupina avtorjev: Writing Professional English: A practical Handbook for Scientific and Technical Writers in Chemistry-related Disciplines

  Stopnja, za katero je namenjen: univerzitetna

  Leto izdaje: 2004  

   

 • Alenka Umek in Donald F. Reindl: English for Business and Economics 2 VPŠ

  Leto izdaje: 2009

  Izdajatelj: Ekonomska fakulteta, Ljubljana

  Prodaja: Ekonomist, Ekonomska fakulteta, Ljubljana

  ISBN: 978-961-240-172-6

   

 • Nada Vukadinović: Mining and Tunnelling: English for Geotechnology and Mining

  Stopnja, za katero je namenjen: visokošolski VSP program geotehnologija in rudarstvo

  Leto izdaje: 2002

  Izdajatelj: Naravoslovnotehniška fakulteta, UL

  ISBN: 961-6047-21-3

   

 • Nada Vukadinović: Describing Chemical Experiments

  Stopnja, za katero je namenjen: univerzitetni program kemije

  Leto izdaje: 2003 (za študente dostopen online)

   

 • Nada Vukadinović: LBM: English for Laboratory Biomedicine Students

  Stopnja, za katero je namenjen: VSP program laboratorijske biomedicine v sklopu Fakultete za farmacijo (drugi letnik)

  Leto izdaje: 2007 (za študente dostopen online)

   

 • Nada Vukadinović: Health & Safety at Work

  Stopnja, za katero je namenjen: VSP program Varnost pri delu v sklopu Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo  

  Leto izdaje: 2004 (za študente dostopen online)

   

 • Vida Zorko: Angleščina 1 za študente sociologije

  Tuji strokovni jezik: angleščina

  Stopnja, za katero je namenjen: univerzitetna

  ISBN: 978- 961-235-285-1

  Izdajatelj: Fakulteta za družbene vede

   

 • Vida Zorko: Angleščina 2 za študente sociologije

  Tuji strokovni jezik: angleščina

  Stopnja, za katero je namenjen: univerzitetna

  ISBN: 978- 961-235-286-8

  Izdajatelj: Fakulteta za družbene vede

   

 • Tanja Županek in Sabina Mulej: English for Students of Textile Engineering

  Tuji strokovni jezik: angleški

  Stopnja: visokošolska strokovna in univerzitetna

  Prodaja: prostori za prodajo skript in učbenikov tehničnih fakultet v Mariboru, Smetanova 17

  Izdajatelj: Fakulteta za strojništvo, Maribor

  ISBN:  978-961-248-009-07

  Število strani: 51

  ISBN: 978-961-248-009-07

  Izdajatelj: Fakulteta za strojništvo, Maribor

 • Tanja Županek in Sabina Mulej: Nemški jezik za strojnike

  Tuji strokovni jezik: nemški

  Izdajatelj: Fakulteta za strojništvo, Maribor

  ISBN: 978-961-248-218-3

  Število strani: 74