Članice in člani društva imajo možnost vzajemnega hospitiranja. Želje za hospitiranje in/ali ponudbo za hospitiranje pri vas sporočite na e-naslov društva: sdutsj.drustvo(at)gmail.com.