Vodstvo društva

 

Upravni odbor


Violeta Jurkovič – predsednica

Saša Podgoršek – namestnica predsednice

Mateja Dostal – tajnica; vodja UO zbirke zbornikov Inter Alia

Alenka Plos – blagajničarka

Vita Kilar – članica 

Andreja Drašler – članica

Dubravka Celinšek – urednica Novičk SDUTSJ