Izobraževanje in usposabljanje učiteljev TJS

2019
Jurkovič, Violeta, Dostal, Mateja, Podgoršek, Saša, Mertelj, Darja (2019). LSP teacher training in the EHEA : multilingual, English, or largely absent?. V Bratož, Silva (ur.), Zbornik povzetkov Mednarodne konference Obrazi raznojezičnosti v evropskih izobraževalnih kontekstih (str. 3031). Koper: Založba Univerze na Primorskem.

2018

2017

2016

2015