Scripta Manent XVII/2 (2022)

Članice in člane SDUTSJ obveščamo, da je izšla nova številka Scripte Manent. V prispevku Implementing CLIL in pre-primary EFL teaching: opportunities and challenges (Uvajanje pristopa CLIL pri poučevanju angleščine v predšolskem obdobju: priložnosti in izzivi) avtorica Valentina Adami razpravlja o priložnostih in izzivih, ki jih ponuja pristop CLIL v predšolskem izobraževanju. V prispevku The use of authentic consultation recordings in the English for medical purposes classroom (Uporaba avtentičnih posnetkov zdravstvenih posvetov pri pouku angleščine v medicini) avtorica Roxanne H. Padley predstavi prednosti uporabe avtentičnih gradiv pri pouku angleščine v medicini. Številka vsebuje tudi recenzijo monografije LSP Teaching Training Summer School – The Trails Project, ki jo je pripravila Mary E. Risner. Vabljeni k branju!

https://scriptamanent.sdutsj.edus.si/ScriptaManent

LSP teaching – current research trends, desiderata, research perspectives – Poznań (Poljska) 05-06.07.2023

Članice in člani SDUTSJ smo vabljeni k udeležbi na konferenci za naslovom “LSP teaching – current research trends, desiderata, research perspectives”, ki se bo odvijala v Poznanu na Poljskem od 5. do 6. julija 2023. Rok za oddajo izvlečkov je 15. maj 2023. Vse potrebne informacije so na voljo v konferenčni najavi. Za dodatne informacije pa se lahko obrnete na konferenčni e-naslov: lspteoc.poland@gmail.com.

 

 

LSP HE konferenca v Stockholmu – 8. 9. 2023

Članice in člani SDUTSJ smo vabljeni k oddaji prispevkov za osmo konferenco o TJS v visokošolskem izobraževanju, ki bo letos potekala v Stockholmu na Švedskem. Rok za oddajo izvlečkov je 23. 3. 2023. Vse potrebe informacije so na voljo TUKAJ (https://lsphe.wordpress.com/events/2023-2/).

SDUTSJ jezikovalnica – Pisanje in recenziranje strokovnih in znanstvenih člankov (21. november 2022)

SDUTSJ jezikovalnica – Pisanje in recenziranje strokovnih in znanstvenih člankov (21. november 2022)

Izr. prof. dr. Violeta Jurkovič, priznana avtorica znanstvenih člankov ter urednica in recenzentka nekaterih mednarodnih strokovnih in znanstvenih revij, je 21. novembra 2022 na zoom srečanju za člane Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika pripravila izredno koristno jezikovalnico, saj ima izmed vseh članic in članov društva z znanstvenimi objavami in recenzijami največ izkušenj. Jezikovalnico je prijazno uvedla mag. Vida Zorko, ki je pred samim dogodkom pozvala prijavljene udeleženke, naj pošljejo vprašanja, da bi se dogodek na željo izvajalke lahko čim bolj razvil tudi v diskusijo. Tematski sklopi, ki jih je izvajalka oblikovala glede na izkazano zanimanje udeleženk, so tako zajeli najpogostejše stile citiranja in orodja, ki nam pri navajanju virov pomagajo, nato ali večina recenzentov pričakuje, da avtorji citirajo objave iz revije, v kateri bi želeli članek objaviti, nadalje najpogostejše napake pri pisanju znanstvenih člankov ter najpogostješe napake pri recenziranju znanstvenih člankov, nato kako določiti mejo med strokovnim in znanstvenim člankom, potem kako razlikovati dobro od slabe recenzije ter ne nazadnje ali dobijo recenzenti povratna sporočila glede kakovosti opravljene recenzije. 

Jezikovalnica se je razvila v živahen pogovor z izmenjavo izkušenj izvajalke, moderatorke in sodelujočih udeleženk ter obenem sprožila nove pobude, ki kličejo po nadaljnjih jezikovalnicah s področja pisanja in recenziranja strokovnih in znanstvenih člankov.

FIPLV konferenca na Islandiji – 8. in 9. junij 2023

Mednarodno združenje učiteljev jezikov FIPLV, kjer je med člani tudi SDUTSJ, nas ponovno vabi k udeležbi na “FIPLV Nordic-Baltic Region Conference 2023” z naslovom “Future of Languages”, ki bo 8. in 9. junija v Rejkjaviku na Islandiji. Rok za oddajo izvlečkov se izteče 1. novembra 2022. Izvlečke lahko napišemo v angleškem, francoskem, nemškem ali španskem jeziku. Vse dodatne informacije so na voljo na spletni strani konference: https://vigdis.hi.is/en/events/fiplv-nbr-conference/