Inter Alia 1

Inter Alia 1
M. Brkan, Š. Godnič Vičič, M. Jarc, V. Jurković in V. Zorko (ur.). 2008. Jezik stroke in vloga učitelja tujega jezika stroke v slovenskem izobraževalnem prostoru: Zbornik posveta ob 10. obletnici delovanja Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, Ljubljana, 23. november, 2007. Ljubljana: SDUTSJ.

Inter Alia 1 is available on http://www.sdutsj.edus.si/InterAlia/2008.