LSP teaching – current research trends, desiderata, research perspectives – Poznań (Poljska) 05-06.07.2023

Članice in člani SDUTSJ smo vabljeni k udeležbi na konferenci za naslovom “LSP teaching – current research trends, desiderata, research perspectives”, ki se bo odvijala v Poznanu na Poljskem od 5. do 6. julija 2023. Rok za oddajo izvlečkov je 15. maj 2023. Vse potrebne informacije so na voljo v konferenčni najavi. Za dodatne informacije pa se lahko obrnete na konferenčni e-naslov: lspteoc.poland@gmail.com.

 

 

Konferenca Language(s) and Law – Osijek, 12. – 13. 5. 2023

Članice in člani SDUTSJ smo vabljeni k udeležbi na mednarodni znanstveni konferenci Language(s) and Law, ki bo 12. in 13. maja 2023 v Osijeku na Hrvaškem. Teme poleg TJS v pravni stroki vključujejo tudi interdisciplinarnost v angleščini kot strokovnem jeziku. Rok za oddajo izvlečkov je 5. marec 2023. Vse potrebne dodatne informacije so na voljo tukaj: https://www.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2023/02/CALL-CONF-2023-ENG1.pdf

LSP HE konferenca v Stockholmu – 8. 9. 2023

Članice in člani SDUTSJ smo vabljeni k oddaji prispevkov za osmo konferenco o TJS v visokošolskem izobraževanju, ki bo letos potekala v Stockholmu na Švedskem. Rok za oddajo izvlečkov je 23. 3. 2023. Vse potrebe informacije so na voljo TUKAJ (https://lsphe.wordpress.com/events/2023-2/).

Konferenca društva GERAS

Konferenca društva GERAS bo v Saclayu (jugovzhodno predmestje Pariza) od 23. do 25. marca 2023. Tema: Kultura, spomin in dediščina v angleščini za posebne namene (Culture, memory and heritage in English for Specific Purposes”. Prijave na: https://geras2023.sciencesconf.org/resource/page?id=6&forward-action=page&forward-controller=resource&lang=en

SDUTSJ jezikovalnica – Pisanje in recenziranje strokovnih in znanstvenih člankov (21. november 2022)

SDUTSJ jezikovalnica – Pisanje in recenziranje strokovnih in znanstvenih člankov (21. november 2022)

Izr. prof. dr. Violeta Jurkovič, priznana avtorica znanstvenih člankov ter urednica in recenzentka nekaterih mednarodnih strokovnih in znanstvenih revij, je 21. novembra 2022 na zoom srečanju za člane Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika pripravila izredno koristno jezikovalnico, saj ima izmed vseh članic in članov društva z znanstvenimi objavami in recenzijami največ izkušenj. Jezikovalnico je prijazno uvedla mag. Vida Zorko, ki je pred samim dogodkom pozvala prijavljene udeleženke, naj pošljejo vprašanja, da bi se dogodek na željo izvajalke lahko čim bolj razvil tudi v diskusijo. Tematski sklopi, ki jih je izvajalka oblikovala glede na izkazano zanimanje udeleženk, so tako zajeli najpogostejše stile citiranja in orodja, ki nam pri navajanju virov pomagajo, nato ali večina recenzentov pričakuje, da avtorji citirajo objave iz revije, v kateri bi želeli članek objaviti, nadalje najpogostejše napake pri pisanju znanstvenih člankov ter najpogostješe napake pri recenziranju znanstvenih člankov, nato kako določiti mejo med strokovnim in znanstvenim člankom, potem kako razlikovati dobro od slabe recenzije ter ne nazadnje ali dobijo recenzenti povratna sporočila glede kakovosti opravljene recenzije. 

Jezikovalnica se je razvila v živahen pogovor z izmenjavo izkušenj izvajalke, moderatorke in sodelujočih udeleženk ter obenem sprožila nove pobude, ki kličejo po nadaljnjih jezikovalnicah s področja pisanja in recenziranja strokovnih in znanstvenih člankov.