Vabilo k objavi in obvestilo – GERAS

Revija ASp, ki jo izdaja društvo GERAS, se bo zaradi trenutne situacije v 78. številki osredotočila na novo temo: ASp 78: Teaching ESP in a major health crisis situation. Dodatne informacije so na voljo tukaj

Iz GERAS-a sporočajo še, da je izšla 40. (junijska) številka revije ILCEA (“English for Specific Purposes (ESP) and the Underlying Dynamics of Power, Empowerment and Disempowerment“). Štirideseta spletna številka ILCEA je namenjena razmeroma neraziskani temi s področja angleščine za posebne namene, raziskavi osnovne dinamike moči, opolnomočenja in »razopolnomočenja« angleščine za posebne namene (APN). Obravnavana tematika zajema raznovrstna področja: od slovarjev do tematike vplivnežev na družbenih medijih ter tematska področja, ki se ukvarjajo z vprašanji o tem, ali je APN sredstvo opolnomočevanja (s pomočjo dostopa do profesionalne mobilnosti) ali pa servilno ponavljanje kapitalističnih norm, ki se ne ozira na »blaginjo družbe«.

Pogovor o ocenjevanju znanja tujega jezika stroke

24. aprila smo se večjem številu zbrale na jezikovalnici, da bi izmenjale izkušnje z ocenjevanjem znanja tujega jezika stroke v času izrednih pedagoških razmer. Srečanje je bilo priložnost, da smo izpostavile nekatere probleme ocenjevanja pri svojih predmetih ter podelile in skupaj poiskale primerne rešitve. Kljub negotovi situaciji je srečanje prineslo kar nekaj idej in rešitev, ki nam bodo lahko v pomoč v izpitnem obdobju.

 

Pomladna jezikovalnica

Pomladna jezikovalnica

Skupina za e-učenje je v marcu izvedla spletno jezikovalnico, na kateri je gostila lekt. dr. Mojca Jarc predstavila svojo doktorsko disertacijo z naslovom ‘Pisni žanri v gradivih za poučevanje francoskega jezika stroke’. Spregovorila je o načinih obravnave žanrov v učbeniških gradivih in predstavila nekatere možnosti za analizo žanrskih praks s ciljem vključevanja izsledkov v študijska gradiva.