Interesne skupine

Skupina za e-učenje 

V letu 2018 je v Skupini za e-učenje delovalo pet članic: Šarolta Godnič Vičič, Saša Podgoršek, Polona Vičič, Saša Sirk in Vida Zorko (vodja skupine).

V letu 2018 je skupina izvedla prek videokonferenčne platforme Vox štiri spletne jezikovalnice:

  • januarja smo imeli v gosteh gospoda Valterja Mavriča, generalnega direktorja Generalnega direktorata za prevajanje pri Evropski komisiji, ki je predstavil svet prevajalcev in tolmačev v prevajalski službi EU in razvoj naprednih tehnologij za prevajanje. Naslov jezikovalnice: Predstavitev izzivov ene izmed največjih prevajalskih služb na svetu.
  • marca je Sara Orthaber predstavila temo svoje doktorske naloge na srečanju z naslovom (Im)politeness at a Slovenian call centre.
  • aprila smo na dogodku z naslovom Uporaba IKT pri pouku TJS imeli tri izvajalce: Irino Makarovo, Igorja Rižnarja in Šarolto Godnič Vičič. Irina Makarova je z nami podelila IKT izkušnje pri jezikovnem poučevanju ruščine, Igor Rižnar je predstavil uporabo orodij Flipboard in Basecamp 3 pri poslovni angleščini. Šarolta Godnič Vičič je spregovorila o mikroučenju pri učenju TJS in pokazala načine in orodja za oblikovanje odprtih učnih gradiv.
  • maja je Lars Felgner predstavil svojo doktorsko disertacijo z naslovom Pomen kinezike in prozodije v tolmačenem medicinskem pogovoru.

Poleg štirih jezikovalnic smo organizirali tudi delavnico z naslovom Prevajalska orodja. Izvedla jo je dr. Špela Vintar s Filozofske fakultete UL. Predstavila je internetna orodja, ki omogočajo hitrejše in bolj učinkovito prevajanje. Udeleženci so vsa orodja preizkusili ter dobili napotke za ustvarjanje terminoloških slovarjev s študenti.

Skupina za oblikovanje tujejezikovnih politik

Skupina je delovala od leta 2009 do 2013, vodja skupine je bila Violeta Jurkovič. Skupina je v sodelovanju s kolegicami iz Slovenskega društva učiteljev nemškega jezika pripravila pobudo za oblikovanje skladne tujejezikovne politike na vseh ravneh izobraževanja. Pobuda je bila poslala na naslove tistih, ki v slovenskem prostoru odločajo o tej problematiki (Zavod za šolstvo, univerze, pripravljalci Bele knjige o izobraževanju, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za šolstvo in šport). Celotno besedilo pobude najdete tukaj.

Prispevek Mednarodna umeščenost poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke v slovenskem visokošolskem prostoru prinaša celovit pregled raziskovanja tujih jezikov stroke v visokošolskem izobraževanju v Sloveniji ter umešča domače raziskave na tem področju v mednarodne trende:
MERTELJ, Darja, GODNIČ VIČIČ, Šarolta, JURKOVIČ, Violeta, DOSTAL, Mateja, CELINŠEK, Dubravka, PODGORŠEK, Saša (2016) Mednarodna umeščenost raziskovanja tujih jezikov stroke v slovenskem visokošolskem prostoru: http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_splet.pdf