Izobraževanje

SDUTSJ organizira in izvaja kakovostna in aktualna izobraževanja za učitelje TJS, ki vključujejo delavnice, seminarje in jezikovalnice (video izobraževanja in predavanja). Teme so raznolike in med drugim zajemajo mentorstvo pri diplomskih nalogah s področja TJS, poučevanje velikih in heterogenih skupin, oblike in standarde izpitov TJS, mednarodno primerljivost programov TJS, akcijsko raziskovanje pedagoškega dela, sodelovalno poučevanje učiteljev TJS in strokovnjakov drugih strok, ocenjevanje in preverjanje jezikovnega znanja pri predmetih TJS, rabo avtentičnih gradiv za pouk TJS, rabo korpusov in konkordančnikov ter spletnih orodij za pisanje učnih gradiv, rabo e-učilnic, blogov, wikijev, spletne konference Vox, orodij za pripravo e-gradiv za kombinirano poučevanje ter kvantitativne in kvalitativne metode raziskovanja TJS, uporabo programa SPSS in multivariatnih statističnih metod.

Izobraževanja v 2018 in 2019

2019
Vabilo
Vabimo vas na brezplačno spletno jezikovalnico z naslovom ‘Jezik učitelja pri pouku tujega strokovnega jezika‘. Na srečanju nam bo doc. dr. Darja Mertelj predstavila izsledke svoje raziskave o učiteljevi rabi jezika pri pouku tujega strokovnega jezika na visokošolski stopnji. Ključni poudarek jezikovalnice bo na učiteljevi uzaveščenosti o rabi tujega jezika in materinščine pri pouku ter o jezikovnih značilnostih.

Dobimo se na spletu, v spletni sobi Vox, v torek, 4. junija 2019, ob 19. uri. Jezikovalnica je brezplačna. Svojo udeležbo sporočite na vida.zorko1 (at) guest.arnes.si in poslali vam bomo nadaljnje informacije.


Delavnica Tipologija nalog pri poučevanju/učenju TSJ, izvajalka: Darja Mertelj, FU UL, 24. januar 2019, 4 ure

2018
Delavnica Prevajalska orodja, izvajalka: prof. dr. Špela Vintar, FF UL, 14. junij 2018, 4 ure
Spletna jezikovalnica Pomen kinezike in prozodije v tolmačenem medicinskem pogovoru, izvajalec: lekt. dr. Lars Felgner, 14. maj 2018, 1 ura 

 

Pomladna jezikovalnica

Pomladna jezikovalnica

Skupina za e-učenje je v marcu izvedla spletno jezikovalnico, na kateri je gostila lekt. dr. Mojca Jarc predstavila svojo doktorsko disertacijo z naslovom 'Pisni žanri v gradivih za poučevanje francoskega jezika stroke'. Spregovorila je o načinih obravnave žanrov v...

Majska jezikovalnica

Spletna jezikovalnica v sobi Vox,  torek, 4. junij 2019, ob 19:00 Gostja: doc. dr. Darja Mertelj Naslov: Jezik učitelja pri pouku tujega strokovnega jezika Devet se nas je zbralo v naši društveni spletni sobi, da bi prisluhnile Darji, ki nam je zavzeto in nazorno...