Vabilo k izpolnjevanju ankete – Gigafida 2.0 in Janes

Iz projektne skupine za Razvoj slovenščine v digitalnem okolju smo dobili naslednje vabilo.

“V okviru projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju se med drugim posvečamo dvema temeljnima korpusoma pisne slovenščine: Gigafidi 2.0 in Janesu. Zavedamo se, da je treba poskrbeti za njuno nadaljnje in dolgoročno posodabljanje, pri čemer bi radi upoštevali tudi izkušnje ter mnenje uporabnikov in uporabnic. Tokratno anketiranje o Gigafidi je že tretje po vrsti in upamo, da se bo tudi to pot potrdila tradicija dobrega odziva.

V prvi fazi odzive zbiramo z anketo, v drugi pa bodo sledili še poglobljeni intervjuji s predstavniki in predstavnicami posameznih uporabniških skupin.

Anketa vam bo vzela od 5 do 10 minut časa. Vabljeni, da jo izpolnite! 

https://1ka.arnes.si/a/24690

Zbrati želimo tako mnenja tistih, ki korpus(a) redno uporabljate, kot tistih, ki (enega ali oba) vira poznate le bežno. Hvaležni bomo, če boste na anketo opozorili tudi kolegice in kolege.”

Avtorske pravice v izobraževanju

Inštitut za intelektualno lastnino v sodelovanju z Arnesom v februarju izvedel brezplačni webinar na temo avtorskih pravic v izobraževanju – udeležila se ga je široka paleta kolegic in kolegov iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter višjega šolstva. Po uvodnem pregledu za delo v šolstvu pomembnih področij smo udeleženci delili svoje avtorsko-pravne dileme s strokovnjakinjo dr. Majo Bogataj Jančič. Posnetek samega webinarja žal ni na voljo, so pa organizatorji vsa zbrana vprašanja in odgovore nanje pred kratkim objavili tukajle. Kar nekaj le-teh smo poslale tudi članice Skupine za e-pouk SDUTSJ.

Obljubljajo, da se bo zbirka dograjevala tudi v prihodnje – zato vabijo, da vprašanja in dileme na katere zbirka (še) ne ponuja zadovoljivih odgovorov še naprej pošiljamo na info@ipi.si z zadevo AP IN IZOBRAŽEVANJE. Glede na velik februarski odziv šolnikov, v kratkem napovedujejo še kakšno predavanje dve al tri pa tudi kakšno delavnico, kjer se bo razjasnjevalo konkretne dvome.

Velja izkoristiti!

Predavanje prof. Michaela Byrama “Developing and Researching Education for Intercultural Citizenship”

V torek, 20. 04. 2021, ob 16.00 bo zaslužni profesor Michael Byram z Univerze v Durhamu, Velika Britanija, v sklopu doktorskega študija programa Jezik in medkulturnost koprske Fakultete za humanistične študije izvedel spletno predavanje z naslovom “Kako razvijamo in raziskujemo pristope k vzgoji za medkulturno državljanstvo?” (Developing and Researching Education for Intercultural Citizenship).

Interesenti za udeležbo na predavanju se lahko do 19. 04. 2021 prijavijo na: kuk_up@upr.si.

Povezavo do videokonference (uporabljen bo Zoom) boste prejeli en dan pred konferenco. Udeležba je brezplačna.

Prof. Michael Byram je začetnik novega pogleda na pomen zavedanja in razvijanja medkulturne sporazumevalne ozaveščenosti v vzgoji in izobraževanju. Svoje pojmovanje medkulturnosti v sodobni družbi je opredelil v številnih knjigah in znanstvenih člankih in predstavil na številnih mednarodnih srečanjih. S svojim delom je pomembno vplival na razvoj medkulturnih vsebin v širšem evropskem prostoru, saj je dolgoletni sodelavec Sveta Evrope za področje medkulturne vzgoje. V predavanju bo najprej predstavil svoj pogled na medkulturno državljanstvo in načine vključevanja medkulturnosti v učne načrte celotnega kurikula. Prikazal bo nekaj uspešnih projektov, v katerih so učitelji tujih jezikov v učno prakso vnesli vzgojo za medkulturno državljanstvo, da so učeči pridobili medkulturno sporazumevalno zmožnost in ozavestili prvine državljanske vzgoje. Nadalje bo prikazal, kako so izpeljali preprosto raziskavo vrednotenja ozaveščanja medkulturnega državljanstva oziroma, kako opredelimo formalne prvine kurikula, ki jih nameravamo vrednotiti. Ti vpogledi vodijo v razpravo o splošnih vprašanjih raziskovanja in evalvacije na področju ozaveščanja medkulturnosti pri poučevanju tujih jezikov.