Vabilo k objavi in obvestilo – GERAS

Revija ASp, ki jo izdaja društvo GERAS, se bo zaradi trenutne situacije v 78. številki osredotočila na novo temo: ASp 78: Teaching ESP in a major health crisis situation. Dodatne informacije so na voljo tukaj

Iz GERAS-a sporočajo še, da je izšla 40. (junijska) številka revije ILCEA (“English for Specific Purposes (ESP) and the Underlying Dynamics of Power, Empowerment and Disempowerment“). Štirideseta spletna številka ILCEA je namenjena razmeroma neraziskani temi s področja angleščine za posebne namene, raziskavi osnovne dinamike moči, opolnomočenja in »razopolnomočenja« angleščine za posebne namene (APN). Obravnavana tematika zajema raznovrstna področja: od slovarjev do tematike vplivnežev na družbenih medijih ter tematska področja, ki se ukvarjajo z vprašanji o tem, ali je APN sredstvo opolnomočevanja (s pomočjo dostopa do profesionalne mobilnosti) ali pa servilno ponavljanje kapitalističnih norm, ki se ne ozira na »blaginjo družbe«.

Majska jezikovalnica

Spletna jezikovalnica v sobi Vox,  torek, 4. junij 2019, ob 19:00
Gostja: doc. dr. Darja Mertelj
Naslov: Jezik učitelja pri pouku tujega strokovnega jezika

Devet se nas je zbralo v naši društveni spletni sobi, da bi prisluhnile Darji, ki nam je zavzeto in nazorno predstavila svojo raziskavo o učiteljevi rabi jezika pri pouku tujega strokovnega jezika na visokošolski stopnji. Izvedele smo, kako učitelj tujega strokovnega jezika uporablja pri svojem pouku materinščino, kako uči besedišče in slovnico, ali se poslužuje pedagoškega prevoda, ali navaja učne cilje, kako daje navodila, kakšen meta jezik uporablja, kakšna je njegova govorica telesa in še mnogo drugega.

Hvala Darji, da nam je skozi prizmo raziskave dala zanimiv vpogled v naše delo.