Izobraževanja iz preteklih let. 

 • delavnici Preverjanje slušne in bralne zmožnosti pri pouku tujega jezika stroke – Sestavljanje testnih nalog in testa in Preverjanje pisnih zmožnosti – Sestavljanje nalog in ocenjevanje (izvedba: Melita Djurić), 
 • delavnica Ocenjevanje jezikovnega znanja in Skupni evropski okvir (izvedba: Melita Djurić), 
 • Predstavitve magisterijev in doktoratov članov SDUTSJ (organizacija in moderatorstvo: Vita Kilar),
 • Didaktična tržnica (organizacija: Šarolta Godnič Vičič),
 • delavnici Kvalitativne metode raziskovanja (izvedba: Ljubljana – Karmen Erjavec, Portorož – Eva Podovšovnik Axellson),
 • delavnica Korpusi – orodje učiteljev tujega jezika stroke (izvedba: Šarolta Godnič Vičič), 
 • predavanje Poučevanje strokovne angleščine s pomočjo debatiranja (izvedba: Mirja Hamalainen, Finska),
 • delavnica Kvalitativno pedagoško raziskovanje s pisanjem (izvedba: Karmen Erjavec),
 • društvena srečanja  Raziskovalni forum,
 • tečaj Analiza podatkov s pomočjo programa SPSS (izvedba: Eva Podovšovnik Axellson),
 • predavanje Terminologija in terminografija (dvojezična/večjezična) – Specializirana leksikografija (izvedba: Milica Gačić, Hrvaška),
 • tečaj o multivariatnih statističnih metodah (izvedba: Jožica Zajc),
 • delavnica Insights into the Present and Future of Language and Communication Training (izvedba: Ivan Berazhny, Finska),
 • predavanje Poučevanje angleščine za posebne in akademske potrebe v britanskem visokem šolstvu (izvedba: Nina Hawley, Velika Britanija),
 • strokovno-znanstveno predavanje Foregin Languages Instruction Through Debate (izvedba: Alfred C. Snider,  ZDA),
 • predavanje Kako sodelovati s študenti, kako jih poučevati, kako obdržati avtoriteto in hkrati motivirati za delo oziroma učenje (izvedba: Vesna Godina).  


Organizacija izpopolnjevanj v okviru skupine za e-učenje