Inter Alia

Zbirka zbornikov Inter Alia vsebuje zbornike z domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferenc in srečanj SDUTSJ.

Zbirka zbornikov Inter Alia domuje na tem naslovu: https://www.interalia.si/  

Prva in druga številka Inter Alie sta na voljo tukaj