Štipendijski sklad

Sklad za dejavnost članov in članic

Pravila Sklada za raziskovalno dejavnost in strokovni razvoj SDUTSJ: 

1.      Za sredstva lahko zaprosijo člani/ce SDUTSJ, ki imajo za leto 2023 poravnano članarino. Če za sredstva zaprosijo po 1.6.2024, morajo imeti poravnano članarino za leto 2024.  

2.      Vsak/a član/ica lahko v letu 2024 za sredstva zaprosi večkrat, vendar ta za posameznika/-co v celotnem letu ne morejo presegati 400,00 Eur. 

3.      Sredstva iz sklada lahko pokrivajo kotizacije na konferencah ali dogodkih, nakup strokovne literature, potne stroške, stroške izvedbe kvalitativne ali kvantitativne raziskave in podobno. 

4.      Prejemnik/-ca sredstev mora dogodek ali vir, ki ga je sofinanciral SDUTSJ, predstaviti na Jezikovalnici, ki bo organizirana v decembru 2024.  

5.      Če gre za sofinanciranje dogodka v organizaciji SDUTSJ, dogodka na Jezikovalnici ni potrebno predstavljati. 

Če se želite potegovati za sredstva sklada, v letu 2024 kadarkoli izpolnite obrazec, ki je na voljo TUKAJ. Nato na e-naslov društva sdutsj.drustvo@gmail.com pošljite še e-sporočilo z obvestilom, da ste oddali prijavo na razpis in navedbo predmeta e-sporočila »Prijava na razpis SDUTSJ«.  

Vsako vlogo bo pregledal UO SDUTSJ. Upoštevali bomo le raziskovalne projekte in strokovno delo na temo tujega jezika stroke. 

Razpis je odprt do porabe sredstev v skupni vrednosti 2.000 Eur.