Konferenca 2023

3. mednarodna znanstvena konferenca Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika (SDUTSJ)
Tuji jeziki stroke: Priložnosti in izzivi poučevanja in raziskovanja

maj 2023