Vabilo k objavi in obvestilo – GERAS

Revija ASp, ki jo izdaja društvo GERAS, se bo zaradi trenutne situacije v 78. številki osredotočila na novo temo: ASp 78: Teaching ESP in a major health crisis situation. Dodatne informacije so na voljo tukaj

Iz GERAS-a sporočajo še, da je izšla 40. (junijska) številka revije ILCEA (“English for Specific Purposes (ESP) and the Underlying Dynamics of Power, Empowerment and Disempowerment“). Štirideseta spletna številka ILCEA je namenjena razmeroma neraziskani temi s področja angleščine za posebne namene, raziskavi osnovne dinamike moči, opolnomočenja in »razopolnomočenja« angleščine za posebne namene (APN). Obravnavana tematika zajema raznovrstna področja: od slovarjev do tematike vplivnežev na družbenih medijih ter tematska področja, ki se ukvarjajo z vprašanji o tem, ali je APN sredstvo opolnomočevanja (s pomočjo dostopa do profesionalne mobilnosti) ali pa servilno ponavljanje kapitalističnih norm, ki se ne ozira na »blaginjo družbe«.