Pogovor o ocenjevanju znanja tujega jezika stroke

24. aprila smo se večjem številu zbrale na jezikovalnici, da bi izmenjale izkušnje z ocenjevanjem znanja tujega jezika stroke v času izrednih pedagoških razmer. Srečanje je bilo priložnost, da smo izpostavile nekatere probleme ocenjevanja pri svojih predmetih ter podelile in skupaj poiskale primerne rešitve. Kljub negotovi situaciji je srečanje prineslo kar nekaj idej in rešitev, ki nam bodo lahko v pomoč v izpitnem obdobju.

 

Pomladna jezikovalnica

Pomladna jezikovalnica

Skupina za e-učenje je v marcu izvedla spletno jezikovalnico, na kateri je gostila lekt. dr. Mojca Jarc predstavila svojo doktorsko disertacijo z naslovom ‘Pisni žanri v gradivih za poučevanje francoskega jezika stroke’. Spregovorila je o načinih obravnave žanrov v učbeniških gradivih in predstavila nekatere možnosti za analizo žanrskih praks s ciljem vključevanja izsledkov v študijska gradiva.

Jesenska jezikovalnica

Jesenska jezikovalnica

Na jesenski jezikovalnici je Skupina za e-učenje 28. novembra 2019 gostila lektorico dr. Polono Svetlin Gvardjančič, ki nam je predstavila svojo doktorsko disertacijo z naslovom ‘Učiteljevi kriteriji za ocenjevanje znanja pri tujem jeziku stroke’.

Predstavitev je bila bogata: poleg izhodišč, namena in ciljev raziskave ter metodologije je podrobno predstavila izsledke. Zelo zanimivo je bilo na primer izvedeti, kateri so izzivi pri ocenjevanju znanja tujega jezika stroke, kakšni so učiteljevi občutki pri ocenjevanju, čemu posveča največ pozornosti, ko ocenjuje, ter na kakšen način oblikuje ocenjevalne kriterije. Na koncu podala priporočila, kako doseči večjo poenotenost ocenjevalnih kriterijev. Eno od priporočil je bilo tudi izmenjavanje izkušenj s kolegi. In prav to je namen naših jezikovalnic. Po predstavitvi je sledila daljša živahna in tvorna razprava s kopico novih idej, ki jih bomo skušali v društvu udejanjiti. Hvala, Polona!