Jesenska jezikovalnica

Jesenska jezikovalnica

Na jesenski jezikovalnici je Skupina za e-učenje 28. novembra 2019 gostila lektorico dr. Polono Svetlin Gvardjančič, ki nam je predstavila svojo doktorsko disertacijo z naslovom ‘Učiteljevi kriteriji za ocenjevanje znanja pri tujem jeziku stroke’.

Predstavitev je bila bogata: poleg izhodišč, namena in ciljev raziskave ter metodologije je podrobno predstavila izsledke. Zelo zanimivo je bilo na primer izvedeti, kateri so izzivi pri ocenjevanju znanja tujega jezika stroke, kakšni so učiteljevi občutki pri ocenjevanju, čemu posveča največ pozornosti, ko ocenjuje, ter na kakšen način oblikuje ocenjevalne kriterije. Na koncu podala priporočila, kako doseči večjo poenotenost ocenjevalnih kriterijev. Eno od priporočil je bilo tudi izmenjavanje izkušenj s kolegi. In prav to je namen naših jezikovalnic. Po predstavitvi je sledila daljša živahna in tvorna razprava s kopico novih idej, ki jih bomo skušali v društvu udejanjiti. Hvala, Polona!

Konferenca ESSE v sodelovanju z GERAS-om

Obveščamo vas, da bodo v okviru konference ESSE (v Lyonu 31. 8. do 4. 9. 2020) trije seminarji organizirani v sodelovanju z GERAS-om, in sicer:

  • angleščina za posebne namene in humor
  • angleščina za posebne namene in strokovna področja
  • teoretični okviri za poučevanje in raziskovalne izide

Več informacij v sporočilu tukaj.