Vabilo k sodelovanju pri pilotiranju spletnega izobraževanja za učitelje tujih jezikov stroke

Spoštovane kolegice in kolegi,

vabimo vas k sodelovanju pri pilotiranju spletnega izobraževanja za (bodoče) učitelje tujih jezikov stroke (TJS), ki se bo začelo v drugi polovici januarja 2023 in potekalo v spletnem okolju Moodle. Za pilotiranje bo na voljo 6-8 tednov, za tehnično podporo bo ves čas skrbela IT služba koordinatorjev projekta.

Izobraževanje smo razvili partnerji Erasmus+ projekta LSP-TEOC.pro (2021-2023), iz Slovenije pri projektu sodeluje Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Obsega 8 modulov po 6 ur, vsak modul predstavlja zaključeno tematsko celoto:

Modul 0: Uvod v TJS

Modul 1: Analiza potreb v TJS

Modul 2: Snovanje učnih načrtov TJS

Modul 3: TJS skupnosti, besedilne vrste in korpusi

Modul 4: Poučevanje TJS

Modul 5: Evalvacija in snovanje gradiv TJS

Modul 6: Na opravila osredinjeno učenje ter projektno in problemsko učenje in poučevanje TJS

Modul 7: Ocenjevanje TJS

Možno je pilotiranje celotnega izobraževanja, za kar je predvidenih 48 ur, ali posameznih modulov, ki vas zanimajo. Moduli imajo naslednjo strukturo: teoretični vnos (25 %), reševanje nalog z vidika učenca (25 %) in snovanje učne priprave z vidika učitelja (50 %). Vsak modul vas vodi od video ali zvočnih posnetkov kratkih predavanj do aplikativnega dela, kjer lahko primerjate svoje izdelke z vzorčnimi gradivi. Moduli vsebujejo kvize za (samo)preverjanje znanja in naloge za reflektiranje pridobljenega znanja.

Vabimo vas torej k pilotiranju, s katerim boste lahko osvežili, nadgradili ali poglobili svoje znanje o poučevanju TJS. Za opravljene vsaj štiri module boste prejeli Certifikat o izobraževanju, ki ga bo izstavil koordinator projekta, Politehnika Jade (Nemčija).

Prijave zbiramo do 20. januarja 2023 prek spletnega obrazca: https://1ka.arnes.si/a/e0e4c78f

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo (violeta.jurkovic AT fpp.uni-lj.si). Veselimo se prijav in sodelovanja.

Prosimo, če lahko vabilo delite s svojimi kolegi ali študenti, ki bi jih to zanimalo.

Lep pozdrav,

Darja Mertelj, Mateja Dostal, Saša Podgoršek in Violeta Jurkovič