Hiter razvoj umetne inteligence (UI) bo pomembno zaznamoval prihodnost učenja tujih jezikov stroke (TJS). Posebna številka revije Scripta Manent želi zato raziskati vpliv UI na učenje in poučevanje TJS ter izpostaviti najnovejše raziskave, izzive, inovativne metodologije in izsledke aplikativnih študij na tem področju.

Avtorje vabimo k oddaji izvirnih prispevkov, ki obravnavajo uporabo UI pri učenju in poučevanju TJS, kot so povzemanje besedil, luščenje informacij in terminologije, korpusna analiza, orodja za ustvarjanje vsebin z UI in številne druge.

Predlagane teme izvirnih znanstvenih ali strokovnih člankov lahko vsebujejo, a niso omejene, na naslednje:

1. besedilno rudarjenje in luščenje informacij na specializiranih področjih

2. luščenje in upravljanje terminologije po specializiranih področjih

3. inteligentni tutorski sistemi za učenje TJS

4. orodja UI za strokovno pisanje in izobraževanje na specializiranih področjih

5. strojno prevajanje in večjezična komunikacija na specializiranih področjih

6. prevajanje in tolmačenje s pomočjo UI

7. jezikovne tehnologije za potrebe TJS

8. korpusne študije in TJS

9. uporaba umetne inteligence pri poučevanju TJS.

Povzetek, ki naj ne presega 300 besed in naj vsebuje še pet ključnih besed, pošljete na elektronski naslov scripta.manent@sdutsj.edus.si najpozneje do 15. septembra 2023. Naslovu prispevka naj sledita vaše ime in priimek, e-naslov in ustanova. Prispevke sprejemamo v angleščini, nemščini, slovenščini, francoščini ali italijanščini.

Smernice za oddajo prispevkov najdete na povezavi:

https://scriptamanent.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/about/submissions#authorGuidelines

Pomembni datumi: · oddaja povzetka: 15. september 2023 · obvestilo in povabilo k oddaji celotnega prispevka: do 15. oktobra 2023 · oddaja prispevka: 15. december 2023 · izdaja revije: april 2024

Veselimo se vaših prispevkov, ki bodo pomembno prispevali k boljšemu razumevanju povezave med UI in TJS. Vsi prispevki bodo pred dokončnim sprejetjem recenzirani.

Osnutek tega Poziva k oddaji prispevkov je napisal jezikovni model Chat GPT, ki so ga razvili pri OpenAI. Sara Orthaber in Melita Koletnik sta vsebino prevedli, pregledali, uredili in prilagodili za objavo v slovenskem jeziku.