Izr. prof. dr. Violeta Jurkovič, priznana avtorica znanstvenih člankov ter urednica in recenzentka nekaterih mednarodnih strokovnih in znanstvenih revij, je 21. novembra 2022 na zoom srečanju za člane Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika pripravila izredno koristno jezikovalnico, saj ima izmed vseh članic in članov društva z znanstvenimi objavami in recenzijami največ izkušenj. Jezikovalnico je prijazno uvedla mag. Vida Zorko, ki je pred samim dogodkom pozvala prijavljene udeleženke, naj pošljejo vprašanja, da bi se dogodek na željo izvajalke lahko čim bolj razvil tudi v diskusijo. Tematski sklopi, ki jih je izvajalka oblikovala glede na izkazano zanimanje udeleženk, so tako zajeli najpogostejše stile citiranja in orodja, ki nam pri navajanju virov pomagajo, nato ali večina recenzentov pričakuje, da avtorji citirajo objave iz revije, v kateri bi želeli članek objaviti, nadalje najpogostejše napake pri pisanju znanstvenih člankov ter najpogostješe napake pri recenziranju znanstvenih člankov, nato kako določiti mejo med strokovnim in znanstvenim člankom, potem kako razlikovati dobro od slabe recenzije ter ne nazadnje ali dobijo recenzenti povratna sporočila glede kakovosti opravljene recenzije. 

Jezikovalnica se je razvila v živahen pogovor z izmenjavo izkušenj izvajalke, moderatorke in sodelujočih udeleženk ter obenem sprožila nove pobude, ki kličejo po nadaljnjih jezikovalnicah s področja pisanja in recenziranja strokovnih in znanstvenih člankov.