14. in 15. septembra 2021 je prek spleta potekala delavnica CEFR Companion Volume implementation toolbox, ki jo je organiziral Evropski center za moderne jezike iz Gradca. Namen delavnice je bil seznaniti udeležence z vsebino dodatka (Companion Volume) k SEJU (Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje. Dodatek z novimi opisniki), ki je izšel 2020 ter z orodji za implementacijo dodatka. Slovenska različica je v pripravi, angleška različica je dostopna tukaj: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, assessment – Companion volume (2020): https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4. Projektna spletna stran je dostopna tukaj: www.ecml.at/companionvolumetoolbox. Namen projekta je razvoj orodij, ki bodo izobraževalcem učiteljev pomagala uporabiti in diseminirati ideje Dodatka. Za učitelje TJS so v Dodatku zanimivi različni vidiki, naj omenimo le nove lestvice za online interakcijo, ki se je v času šolanja in dela na daljavo močno razširila.

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook