Violeta Jurkovič dobitnica Mednarodne nagrade FIPLV

Violeta Jurkovič dobitnica Mednarodne nagrade FIPLV

S ponosom sporočamo, da je članica našega društva, izr. prof. dr. Violeta Jurkovič prejela nagrado Mednarodne federacije združenj učiteljev tujih jezikov FIPLV za svoje izjemno znanstveno-raziskovalno, pedagoško in strokovno delo na področju tujejezikovnega izobraževanja, še posebej na področju tujega jezika stroke. Podelitev je potekala 27. 11. 2019 na Fakulteti za pomorstvo in promet UL, ki je njena matična fakulteta. Violeti čestitamo za njen izjemen dosežek!

 

Ustanovitev Skupine za slovenščino kot drugi in tuji jezik stroke

Ustanovitev Skupine za slovenščino kot drugi in tuji jezik stroke

S ponosom sporočamo, da je bila v okviru SDUTSJ ustanovljena Skupina za slovenščino kot drugi in tuji jezik stroke, in sicer z namenom razvoja didaktike slovenščine kot tujega strokovnega jezika.

S porastom števila tujih študentov v Sloveniji in odpiranjem trga delovne sile tujcem na področjih, kjer je visoka raven znanja slovenščine nujno potrebna za uspešno delovanje, so se pojavile potrebe po nadgradnji didaktike z vsebinami, ki bi upoštevale specifične jezikovne potrebe različnih skupin učečih se, predvsem z vidika poučevanja strokovnega jezika. Skupina se bo na začetku svojega delovanja posvetila predvsem diagnosticiranju potreb po poučevanju slovenščine kot tujega strokovnega jezika tako v Sloveniji kot v zamejstvu in tujini, nato pa nadaljevala z jezikovnimi raziskavami ter pripravo jezikovnih gradiv. Ustanovne članice skupine so dr. Nataša Pirih Svetina, Petra Likar Stanovnik in dr. Tadeja Rozman.

Zgoraj:
Fotografija z ustanovnega sestanka: Petra Likar Stanovnik, Vida Zorko (članica UO SDUTSJ), dr. Nataša Pirih Svetina, dr. Saša Podgoršek (predsednica SDUTSJ) in dr. Tadeja Rozman.

Konferenca ESSE v sodelovanju z GERAS-om

Obveščamo vas, da bodo v okviru konference ESSE (v Lyonu 31. 8. do 4. 9. 2020) trije seminarji organizirani v sodelovanju z GERAS-om, in sicer:

  • angleščina za posebne namene in humor
  • angleščina za posebne namene in strokovna področja
  • teoretični okviri za poučevanje in raziskovalne izide

Več informacij v sporočilu tukaj.

Majska jezikovalnica

Spletna jezikovalnica v sobi Vox,  torek, 4. junij 2019, ob 19:00
Gostja: doc. dr. Darja Mertelj
Naslov: Jezik učitelja pri pouku tujega strokovnega jezika

Devet se nas je zbralo v naši društveni spletni sobi, da bi prisluhnile Darji, ki nam je zavzeto in nazorno predstavila svojo raziskavo o učiteljevi rabi jezika pri pouku tujega strokovnega jezika na visokošolski stopnji. Izvedele smo, kako učitelj tujega strokovnega jezika uporablja pri svojem pouku materinščino, kako uči besedišče in slovnico, ali se poslužuje pedagoškega prevoda, ali navaja učne cilje, kako daje navodila, kakšen meta jezik uporablja, kakšna je njegova govorica telesa in še mnogo drugega.

Hvala Darji, da nam je skozi prizmo raziskave dala zanimiv vpogled v naše delo.