Jesenska jezikovalnica

Jesenska jezikovalnica

Na jesenski jezikovalnici je Skupina za e-učenje 28. novembra 2019 gostila lektorico dr. Polono Svetlin Gvardjančič, ki nam je predstavila svojo doktorsko disertacijo z naslovom ‘Učiteljevi kriteriji za ocenjevanje znanja pri tujem jeziku stroke’.

Predstavitev je bila bogata: poleg izhodišč, namena in ciljev raziskave ter metodologije je podrobno predstavila izsledke. Zelo zanimivo je bilo na primer izvedeti, kateri so izzivi pri ocenjevanju znanja tujega jezika stroke, kakšni so učiteljevi občutki pri ocenjevanju, čemu posveča največ pozornosti, ko ocenjuje, ter na kakšen način oblikuje ocenjevalne kriterije. Na koncu podala priporočila, kako doseči večjo poenotenost ocenjevalnih kriterijev. Eno od priporočil je bilo tudi izmenjavanje izkušenj s kolegi. In prav to je namen naših jezikovalnic. Po predstavitvi je sledila daljša živahna in tvorna razprava s kopico novih idej, ki jih bomo skušali v društvu udejanjiti. Hvala, Polona!

Violeta Jurkovič dobitnica Mednarodne nagrade FIPLV

Violeta Jurkovič dobitnica Mednarodne nagrade FIPLV

S ponosom sporočamo, da je članica našega društva, izr. prof. dr. Violeta Jurkovič prejela nagrado Mednarodne federacije združenj učiteljev tujih jezikov FIPLV za svoje izjemno znanstveno-raziskovalno, pedagoško in strokovno delo na področju tujejezikovnega izobraževanja, še posebej na področju tujega jezika stroke. Podelitev je potekala 27. 11. 2019 na Fakulteti za pomorstvo in promet UL, ki je njena matična fakulteta. Violeti čestitamo za njen izjemen dosežek!

 

Ustanovitev Skupine za slovenščino kot drugi in tuji jezik stroke

Ustanovitev Skupine za slovenščino kot drugi in tuji jezik stroke

S ponosom sporočamo, da je bila v okviru SDUTSJ ustanovljena Skupina za slovenščino kot drugi in tuji jezik stroke, in sicer z namenom razvoja didaktike slovenščine kot tujega strokovnega jezika.

S porastom števila tujih študentov v Sloveniji in odpiranjem trga delovne sile tujcem na področjih, kjer je visoka raven znanja slovenščine nujno potrebna za uspešno delovanje, so se pojavile potrebe po nadgradnji didaktike z vsebinami, ki bi upoštevale specifične jezikovne potrebe različnih skupin učečih se, predvsem z vidika poučevanja strokovnega jezika. Skupina se bo na začetku svojega delovanja posvetila predvsem diagnosticiranju potreb po poučevanju slovenščine kot tujega strokovnega jezika tako v Sloveniji kot v zamejstvu in tujini, nato pa nadaljevala z jezikovnimi raziskavami ter pripravo jezikovnih gradiv. Ustanovne članice skupine so dr. Nataša Pirih Svetina, Petra Likar Stanovnik in dr. Tadeja Rozman.

Zgoraj:
Fotografija z ustanovnega sestanka: Petra Likar Stanovnik, Vida Zorko (članica UO SDUTSJ), dr. Nataša Pirih Svetina, dr. Saša Podgoršek (predsednica SDUTSJ) in dr. Tadeja Rozman.