Zaključna konferenca projekta Trails

Zaključna konferenca projekta Trails

Vljudno vabljeni k registraciji na zaključno konferenco projekta Trails, ki bo v petek, 19. 3. 2021, z začetkom ob 10. in zaključkom ob 13. uri. Program dogodka boste prejeli po registraciji.

Preberi več …

Povezava za registracijo: https://enquetessphinx.u-bordeaux.fr/v4/s/0cc8z7

V okviru Erasmus+ projekta TRAILs (2018–2021) je od 22. do 26. 2. 2021 potekala pilotna izvedba izobraževanja za študente in učitelje tujega jezika stroke (TJS). Zimsko šolo (v online izvedbi) je zasnovalo osem projektnih partnerjev na podlagi rezultatov analize potreb učiteljev TJS, izbire oz. priredbe primerne taksonomije učnih izidov ter primerov dobre prakse. Za sodelovanje je bilo izbranih 33 udeležencev iz Hrvaške, Francije, Italije, Nemčije, Poljske, Slovenije, Španije in Velike Britanije. Interaktivna predavanja in delo v skupinah so pokrivala naslednje teme: analiza potreb učencev TJS, načrtovanje kurikula in učnega načrta, disciplinarni konteksti in strokovni besedilni žanri, pristopi in tehnike poučevanja TJS (tudi na opravilih osredinjeno učenje, problemsko zasnovano in projektno učenje), presojanje in snovanje gradiv za pouk TJS, ocenjevanje, mehke veščine, korpusi za potrebe učitelja/raziskovalca TJS, snovanje raziskav TJS in izdelovanje konkretnih učnih priprav za pouk TJS.

V projektni skupini so izr. prof. dr. Violeta Jurkovič s FPP UL, lekt. dr. Mateja Dostal z EF UL ter doc. dr. Darja Mertelj in lekt. dr. Saša Podgoršek s FF UL.

Novičke iz francoskega društva GERAS

GERAS 2021: 42. konferenca (na daljavo) – Več informacij o konferenci najdete na: https://aila.info/42th-geras/

SAES 2021: 60. konferenca (na daljavo) – Več informacij o konferenci najdete na: https://congres2021.saesfrance.org

ESSE 2021: 15. kongres ESSE (na daljavo) – Več informacij o konferenci (zaradi trenutnega stanja predvideni konec avgusta: 30. avgust – 3 september 2021) najdete na: https://essenglish.org/messenger/blog/esse-2020-conference-lyon-france/

Predavanje profesorja Tinnefelda

Predavanje profesorja Tinnefelda

29. januarja 2021 je Interesna skupina za razvoj poučevanja tujega strokovnega jezika pri SDUTSJ organizirala predavanje profesorja Thomasa Tinnefelda z Univerze v Saarbrücknu na temo vloge učitelja pri pouku tujih jezikov z vidika najnovejšega razvoja pouka na daljavo. Predavanje je bilo izvedeno na daljavo, zaznamovala pa sta ga pestra mednarodna udeležba in odličen povzetek metodologije poučevanja tujih jezikov od začetkov do današnjih izzivov poučevanja in učenja tujih jezikov stroke na daljavo. Ob tem si velja vsekakor zapomniti, da didaktična ambicioznost zahteva od učitelja tudi tehnološko ambicioznost, kar vsekakor prinaša nove izzive in priložnosti za strokovno rast.

Sporočilo predsednika FIPLV

Na spletni strani FIPLV (https://fiplv.com/) je na voljo sporočilo predsednika FIPLV, v katerem sporoča tudi, da je svetovni kongres FIPLV preložen na poletje 2022, ko upajo, da bo pandemije konec in da se bomo lahko ponovno družili brez računalnikov, torej v živo.