Članice in člane SDUTSJ obveščamo, da je izšla nova številka Scripte Manent. V prispevku Implementing CLIL in pre-primary EFL teaching: opportunities and challenges (Uvajanje pristopa CLIL pri poučevanju angleščine v predšolskem obdobju: priložnosti in izzivi) avtorica Valentina Adami razpravlja o priložnostih in izzivih, ki jih ponuja pristop CLIL v predšolskem izobraževanju. V prispevku The use of authentic consultation recordings in the English for medical purposes classroom (Uporaba avtentičnih posnetkov zdravstvenih posvetov pri pouku angleščine v medicini) avtorica Roxanne H. Padley predstavi prednosti uporabe avtentičnih gradiv pri pouku angleščine v medicini. Številka vsebuje tudi recenzijo monografije LSP Teaching Training Summer School – The Trails Project, ki jo je pripravila Mary E. Risner. Vabljeni k branju!

https://scriptamanent.sdutsj.edus.si/ScriptaManent