V torek, 20. 04. 2021, ob 16.00 bo zaslužni profesor Michael Byram z Univerze v Durhamu, Velika Britanija, v sklopu doktorskega študija programa Jezik in medkulturnost koprske Fakultete za humanistične študije izvedel spletno predavanje z naslovom “Kako razvijamo in raziskujemo pristope k vzgoji za medkulturno državljanstvo?” (Developing and Researching Education for Intercultural Citizenship).

Interesenti za udeležbo na predavanju se lahko do 19. 04. 2021 prijavijo na: kuk_up@upr.si.

Povezavo do videokonference (uporabljen bo Zoom) boste prejeli en dan pred konferenco. Udeležba je brezplačna.

Prof. Michael Byram je začetnik novega pogleda na pomen zavedanja in razvijanja medkulturne sporazumevalne ozaveščenosti v vzgoji in izobraževanju. Svoje pojmovanje medkulturnosti v sodobni družbi je opredelil v številnih knjigah in znanstvenih člankih in predstavil na številnih mednarodnih srečanjih. S svojim delom je pomembno vplival na razvoj medkulturnih vsebin v širšem evropskem prostoru, saj je dolgoletni sodelavec Sveta Evrope za področje medkulturne vzgoje. V predavanju bo najprej predstavil svoj pogled na medkulturno državljanstvo in načine vključevanja medkulturnosti v učne načrte celotnega kurikula. Prikazal bo nekaj uspešnih projektov, v katerih so učitelji tujih jezikov v učno prakso vnesli vzgojo za medkulturno državljanstvo, da so učeči pridobili medkulturno sporazumevalno zmožnost in ozavestili prvine državljanske vzgoje. Nadalje bo prikazal, kako so izpeljali preprosto raziskavo vrednotenja ozaveščanja medkulturnega državljanstva oziroma, kako opredelimo formalne prvine kurikula, ki jih nameravamo vrednotiti. Ti vpogledi vodijo v razpravo o splošnih vprašanjih raziskovanja in evalvacije na področju ozaveščanja medkulturnosti pri poučevanju tujih jezikov.

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook